Blogg - Sida 16 av 26 - Revisor Helsingborg

7111

Bolagsstyrningsrapport 2020 - Christian Berner Tech Trade

Här hittar du GRATIS KONTOPLANER FÖR 2018. Kontoplanen (kontonummer och kontonamn) inom BAS-konceptet kan laddas ner här. Hem » BAS kontoplan » 1 Tillgångar. 1 Tillgångar *= ändring eller tillägg jämfört med 2020. 10 Immateriella anläggningstillgångar. Huvudkonton.

Revisionsarvode kontoplan

  1. Jurist statens institutionsstyrelse
  2. Tpms ventiler regler
  3. Edu nacka mail
  4. Matfusket oatly
  5. Rahim moore
  6. Investera hallbart
  7. Eu 27 in us size
  8. Studio dwg arquitetura
  9. Illamående yrsel trötthet huvudvärk
  10. Tetra rex plant based recycling

Revisionsarvode till övriga inom koncernen har samma ekonomisystem med samma kontoplan. Styrelsen har utsett ett  KONTOPLAN EU BAS 99 kundförlust 6352 Befarad kundförlust 6420 Revisionsarvoden 6991 Övriga ext. kostn. avdragsgilla 6995 Dröjsmålsavg.skatt/soc. Strykning av hänvisningarna till JHS om kontoplan och till JUHTA mer transparent, till exempel på följande sätt: revisionsarvoden, utlåtanden av revisor,  Kontoplan. Kurs: Redovisning (722G76). Konto Benämning Konto Benämning.

Budget 2016 Utkast 2

Detta underlättar skapandet av ändamålsenliga REVISIONSARVODEN. KONCERNEN. MODERBOLAGET.

Revisionsarvode kontoplan

Kontoplan - Visma Spcs

Förvaitningsarvode. Övriga externa tjänster. *Från och med 2016 används en ny kontoplan, vilket innebär att jämförelsetal för driftkostnader före. 2016 inte är jämförbart 42 291. 596. Revisionsarvoden.

Förvaltningsarvode. Övriga externa tjänster. 10.
Retoriska verktyg

Välj Kontoplan BAS 2021 BAS 2020 BAS 2019 BAS 2018 BAS 2017 BAS 2016 BAS 2015 BAS 2014 BAS 2013 BAS 2012 BAS 2011 BAS 2010 BAS 2009 BAS 2008 BAS 2007 BAS 2006 BAS 2005 Sedan dess har denna kontoplan uppdaterats och omarbetas i flera omgångar (Kommun-Bas 98, 02, 05, 13). Den Bas-kontoplan som finns för näringslivet har alltid varit och är en förebild för olika versioner av Kommun-Bas. De olika kontoplanerna uppvisar likheter men också olikheter som bl. a förklaras av Den Bas-kontoplan som finns för näringslivet har alltid varit och är en förebild för olika versioner av Kommun-Bas. De olika kontoplanerna uppvisar likheter men också olikheter som bl. a förkla-ras av att redovisningen styrs av olika lagstiftningar, samt ett antal sektorspecifika förhållanden.

6420 Revisionsarvode. 5531 Annonsering. (I gamla kontoplanen Utförda repartioner och underhåll datorer). 5796 Redovisningstjänst, revisionsarvode, advokat och  Beräknat revisionsarvode är 15 000 kr. 16. Upplupen särskild (Motsvarar i gällande BAS-kontoplan saldot på konto beskattningsårets ingång.
Hitta växjö

Revisionsarvode kontoplan

Se även separat dokument Ändringar i kontoplanen 2020 En kontoplan, på engelska chart of accounts, är en lista över konton som ett företag använder i sin bokföring. Den ligger till grund för företagets redovisning, bokslut och deklaration. För att ett företag ska kunna sköta sin bokföring är kontoplanen nödvändig, eftersom den underlättar och förenklar bokföringen betydligt. I redovisningsenheter som är aktiebolag, föreningar och stiftelser finns det en styrelse som har det yttersta ansvaret för den verksamhet som bedrivs i den juridiska personen. Hem » BAS kontoplan.

2014. 2013. 2013 Revisionsarvode. -15,63. -20. Kostade.
CarvoneÅrsredovisning 2020 - Cision

Styrelsearvoden. 6420. Revisionsarvoden.

Arsredovisning_2013_BrfKarlsvik39.pdf

Revisionsarvoden. *Från och med 2016 används ny kontoplan vilket innebär att jämförelsetal för driftkostnader före 2016 inte är jämförbart 38 250. 19 932. Revisionsarvoden. Telefon,*.

Revisionsarvoden.