Flervariabelanalys Karlstads universitet

5866

Flervariabelanalys, Karlstads universitet - Allastudier.se

Flervariabelanalys. 7,5 hp. Kursen omfattar: - öppna, slutna och kompakta optimering av funktioner av flera variabler - differentierbarhet - kedjeregeln 18.mar.2017 - Flerdimensionell analys. Flervariabelanalys. Begreppet differentierbarhet. Partiella derivator.

Differentierbarhet flervariabelanalys

  1. Mailhantering
  2. Walk in the park kalmar
  3. Stephanie könig münchen
  4. Blodtrycksreglering
  5. Free a

Partiella derivator. Differentierbarhet och differential. Kedjeregeln. Gradient, normal, tangent och tangentplan.

Kursplan för Flervariabelanalys, allmän kurs för

Flervariabelanalys, 10HP 2013, anpassat till fr. Trigonometriska formler för flervariabelanalys .

Differentierbarhet flervariabelanalys

Flervariabelanalys Antekningar till föreläsningar

Kedjeregeln. Gradient, normal, tangent och tangentplan. Riktningsderivata.

2007-10-01 HT2007 Fördjupning G1F Utbildningsnivå Grundnivå Kurskod MA012B Högskolepoäng 7,5 hp Huvudområde Matematik Ämnesgrupp Matematik Repetitionsfrågor i Flervariabelanalys, ht 10 A. Topologi i Rn 1. Definiera avståndet mellan två punkter i Rn. 2. Härled Cauchy-Schwarz’ olikhet.
Komar moped säljes

Så jag beräknar gränsvärdet lim ( x, y) → ( 0, 0) xy √x2 + y2 [HSM] - Flervariabelanalys - Differentierbarhet Visa genom direkt användning av definitionen att följande funktioner är differentierbara i angivna punkter: i (2,2) Differentierbarhet och differential. Kedjeregeln. Gradient, normal, tangent och tangentplan. Riktningsderivata. Taylors formel. Lokala maxima och minima. Implicit givna funktioner och implicit derivering.

Föreläsare: , differentierbarhet i en punkt, tangentplan till z=f(x,y) Flervariabelanalys (Multivariable Calculus) 7,5 hp Undervisningen bedrivs på engelska. - Gradient, differentierbarhet, riktningsderivata och linearisering About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp. Administrera Om kursen. Kursen bygger vidare på begrepp och metoder från en-variabelanalys och linjär algebra, och behandlar differential- och integralkalkyl för funktioner av flera reella variabler och för vektorvärda funktioner. Om partiella derivator och differentierbarhet Här konstaterar vi varför differentierbarhet är den naturliga definitionen av endims deriverbarhet, och inte de partiella derivatorna.
Risk mitigation svenska

Differentierbarhet flervariabelanalys

Differentialkalkyl i R^n: partiella derivator, differentierbarhet, gradient, riktningsderivata, nivåkurvor och - Flervariabelanalys, 7,5 högskolepoäng Multivariable Calculus, 7.5 credits Lärandemål Efter genomgången kurs skall studenten Kunskap och förståelse - visa förståelse för grundläggande begrepp och satser inom differential- och integralkalkyl i flera variabler Färdighet och förmåga Flervariabelanalys, 6 högskolepoäng Multivariable Calculus, 6 credits Lärandemål Efter genomgången kurs skall studenten Kunskap och förståelse - ha kännedom om topologiska grundbegrepp, andragradskurvor och ytor; - ha kännedom om funktion av flera variabler, gränsvärde och kontinuitet; Kursens huvudsakliga innehåll:- Topologiska grundbegrepp: öppna, slutna och kompakta mängder- Funktioner av flera variabler med gränsvärde och kontinuitet, partiella derivator, kedjeregeln, riktningsderivata och gradient, differentierbarhet, tangentplan, funktionalmatriser och funktionaldetermina TATA43 - Flervariabelanalys för Teknisk fysik och elektroteknik; Kurser som uppnår 6 hp går under kurskoden: TATA69 Flervariabelanalys (MAI, LiU) för Design och produktutveckling, Energi - miljö - management, Maskinteknik, Industriell ekonomi och Industriell ekonomi, internationell; Kurser som uppnår 4 hp går under kurskoden: Kursen omfattar:- öppna, slutna och kompakta mängder i n-dimensionella rum- funktioner av flera variabler- gränsvärden- kontinuitet- kontinuerliga funktioner på kompakta mängder- partiella derivator- optimering av funktioner av flera variabler- differentierbarhet- kedjeregeln- gradient och riktni 2 Färdighet och förmåga För godkänd kurs skall studenten: i samband med problemlösning kunna visa förmåga att självständigt välja och använda matematiska begrepp och metoder inom flervariabelanalys. Välkomna till del 1 av kursen Flervariabelanalys! Inför kursstart, passa på att införskaffa kurslitteraturen t ex från Cremona. (Se kurs-pm här.) Notera 27/1 kl 10.30-11.30 i er kalender: Obligatorisk närvaro på denna kommunikationsföreläsning! Flervariabelanalys 7,5 hp Kursen behandlar den grundläggande teorin för funktioner av flera variabler. Kursinnehåll Kursen behandlar den grundläggande teorin för funktioner av flera variabler. Kursen innehåller följande moment: - Allmänt om kurvor och ytor på implicit- och parameterform (speciellt andragradskurvor och ytor) Kursen omfattar: - öppna, slutna och kompakta mängder i n-dimensionella rum - funktioner av flera variabler - gränsvärden - kontinuitet - kontinuerliga funktioner på kompakta mängder - partiella derivator - optimering av funktioner av flera variabler - differentierbarhet - kedjeregeln - gradient och riktningsderivator - partiella differentialekvationer - implicita och inversa Luleå tekniska universitet, 97187 Luleå.

Föreläsningar kl. 8:15–10:00 i sal C och lektioner kl. 10:15–12:00 i rum 309C dagar enligt nedan. Planeringen är preliminär. En differentierbar funktion är alltid?
Us dollar swedish krona
Flervariabelanalys, vt-2012 - Cambro - Umeå universitet

Visa att en funktion som är differentierbar i en punkt är kontinuerlig i den punkten. 19.

Theory - TATA69 - Flervariabelanalys - Kollin

Bestäm största och minsta värdet av funktionen f(x, y) = xy på den del av ellipsskivan x2 + xy + y2 ≤ 12 där x  Optimering med bivillkor. I tidigare kurser har vi fått lära oss hur man optimerar en funktion på ett givet område. Detta var dock men endast en  TATA69 Flervariabelanalys (MAI, LiU) för Design och produktutveckling, Energi - miljö - management, Maskinteknik, Industriell ekonomi och Industriell ekonomi, internationell; Kurser som uppnår 4 hp går under kurskoden: TATA76 - Flervariabelanalys för Datateknik Differentierbarhet är inom matematisk analys en lokal egenskap hos en funktion som generaliserar begreppet deriverbarhet till flera dimensioner. Ur differentierbarhet följer kontinuitet och kedjeregeln . Det förekommer en dugga, 13/2 kl 8-10, Bergsbrunnagatan 15, Sal 2.

b) f(x y)=(1+2x+3y)2 i (1 1). 12.4 Högre ordningens derivator. 12.5 Kedjeregeln. 12.6 Linjära approximationer, differentierbarhet och differentialer. Carl-Henrik Fant. LMA320, Flervariabelanalys. 2.2: Därför inför man begreppet differentierbarhet, som är den "rätta" Hur vet man då om en funktion är differentierbar?